( *

2015_05_29_scan_12_leipzig_klein

Leipzig, 2015